برای ایران

آماری فوق العاده نگران کننده برای ایران

آماری فوق العاده نگران کننده برای ایران

به گزارش نازشو  امروز در این مطلب سایت وظیفه خود دانستیم که با انتشار این مطلب آماری نگران کننده برای ایران منتشر کنیم. شاید الان خیلی از مسائل در ذهن شما نقش بسته است اما مطلب ما درباره کاهش جمعیت است. نرخ تولد فرزند در ایران به شدت در چندین سال اخیر کاهش داشته است. در ادامه نیز در این باره آماری صحبت خواهیم کرد. اما با نگاه کوچک می توانند این نگرانی را کاملا درک کرد همانطور که الان احتمال شما چند عمو ، خاله ، عمه ، دایی دارید اما آیا فرزند شما هم همینطور خواهد. آمار بالا تک فرزندی در ایران بسیار نگران کننده است. از چندین جهت نگران کننده است حتما درباره مشکلات تک فرزندی همه شما اطلاعات زیادی دارید مثل افسردگی ، اجتماعی نبودن فرزند و هزاران دلیل شاید این یک جهت است. الان جمعیت ایران نیز جوان است و در آینده نیز اینطوری نخواهد بود. مسئولان باید به شدت این امر را در الویت خود قرار دهند.

سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ برای ایران است

شاید عمق این نگرانی به اینجا مربوط می شود که سریع ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ مربوط به زنان ایران است. کشور ما ایران از متوسط 6.5 فرزند به متوسط 1.6 فرزند طی ۴ دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط 1.9 فرزند. این آمار به خودی خود گویای همه چیز است و از الان باید کار های بسیاری صورت گیرد که جامعه در چند دهه بعدی دچار مشکلات اساسی نشود و با برنامه ریزی بتوانند مشکلات پیش رو کمی کمتر کرد و در وحله اول هم فرهنگ تک فرزند آوری باید تغییر کند که این مورد خود به موارد بسیاری از جمله امنیت شغلی ، حقوق مناسب و بسیاری از موارد که حتما خودتان می دانید بستگی دارد. امیدواریم هر چه زودتر این موضوع در جامعه جا بی افتاد. امسال سال حمایت از کالای ایرانی است با حمایت های خود نیز کالا ایرانی از کارگر ایرانی حمایت خواهید کرد و این حمایت بصورت متصل به هم قرار دارد که باعث پیشرفت و کمتر شدن مشکلات در تمامی زمینه ها می شود.