اسم پسر ایرانی

اسم پسر ایرانی جدید 97

اسم پسر ایرانی جدید 97

انتخاب اسم یکی از کار های بسیار مهم برای هر پدر و مادر است. و ما در سایت نازشو نیز تلاش می کنیم در این کار مهم به شما کمک کنیم و اسم های زیبا ایرانی چه پسر و چه دخترانه را به شما معرفی کنیم. همچنین در این مطالب شما بسیار می توانید کمک کننده باشید و در قسمت دیدگاه با ثبت پیشنهادات اسم خود کمک کنید به کسانی که می خواهند برای فرزندان خود اسم انتخاب کنند اسم های مورد نظر خود را در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید تا دیگران هم از آن استفاده کنند این کار بسیار می تواند در بهتر شدن این مطلب کمک کند.

 1. جانیار

  نام پسرانه فارسی به معنی یاری دهنده جان و همچنین نام مورخی از مردم بخارا

 2. کارن

  اسم پسر ایرانی به معنی شجاع ، دلیر ، نام پسر کاوه آهنگر

 3. رایان

  نام پسرانه جدید فارسی به معنی اندیشمند، فکر کننده و فکور

 4.  دانیار

  اسم ایرانی جدید به معنای بخشنده می باشد که ریشه کردی هم دارد.

 5. دادیار

  اسم پسرانه ایرانی به معنای حامی قانون و عدالت است که اسمی کردی و فارسی است.

 6. آرتمن

  اسم اصیل ایرانی نام برادر بزرگ تر خشایار شاه پسر کوروش پادشاه هخامنشی و نام یکی از سرداران در زمان کوروش هخامنشی

 7. سپهراد

  نام پسرانه فارسی ترکیب سپه و راد به معنی بخشنده و جوانمرد سپاه

 8. شادمهر

  اسم زیبا پسرانه مهرشاد به معنی شاد و مهربان و مهربان نورانی و ترکیب از اسم شاد و مهر است که تشکیل این اسم زیبا را داده است.

 9. کوهیار

  اسم پسر ایرانی اصیل و زیبا به معنی کوه نشین کسی که کوه یارش است و همچنین از دلاوران ایرانی که در لشکر کشی کیخسرو به توران و نبرد بزرگ کیخسرو با افراسیاب شرکت داشت.

این 9 اسم زیبا پسرانه نیز به شما معرفی شده همراه با معنی امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد پیشنهادات خود را برای ما در قسمت دیدگاه بنویسید.