اسم پسر مذهبی

اسم پسر مذهبی و جدید

اسم پسر مذهبی و جدید

برای شما در این پست برای شما اسم پسر مذهبی و جدید برای شما منتشر کردیم. این لیست اسامی 10 تایی قرآنی را می توانید در ادامه به همراه معنی های این اسامی مشاهده کنید. امیدواریم که این اسم ها بتواند در انتخاب نام فرزند به شما کمک کند.

رضوان

رضوان اسم پسر مذهبی  به معنی  خشنودی، رضایت

اِرمیا

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع)

حافظ

اسم پسرانه زیبا و مذهبی به معنی  نگهدارنده ـ نگاهبان

امیر علی

اسم پسرانه ترکیب اسم های زیبا امیر و علی

امین

اسم پسرانه به معنی های امانتدار، زنهاردار؛ طرف اعتماد، معتمد؛ از القاب پیامبر اسلام(ص) پیش از بعثت؛ لقب جبرئیل

آمین

اسم پسرانه به معنی اجابت کن، و از نام‌ های خداوند

اسم پسر مذهبی

صالح

نام پیامبر قوم ثمود- امین، اهل، باتقوا، بدیل، پارسا، پرهیزگار، خلف، ذیصلاح، شاهنده، شایسته، لایق، محسن، نیک، نیکوکار

سبحان

اسم پسرانه قرآنی به معنی منزه، پاک، پاکیزه- به پاکی یاد کردن خداوند را؛ سبحان‌الله گفتن. از نام های خداوند متعال

صابر

صابر اسم پسرانه است، معنی  1- صبور، صبر کننده، شکیبا؛ 2- از نامهای خداوند؛ 3- (در تصوف) ویژگی آن که برای خدا صبر کند و از سختیها شکایت نکند

میعاد

میعاد اسم پسرانه است، معنی میعاد: (عربی) 1- محل قرار ملاقات، وعده‌گاه؛ 2- زمان قرار ملاقات، زمان وعده؛ 3- وعده، قرار.