محمد نادری

اولین خرید رسمی پرسپولیس در راه تهران

اولین خرید رسمی پرسپولیس در راه تهران

به گزارش نازشو بعد از اینکه بازیکنانی که در نیم فصل اول به پرسپولیس پیوسته بودند. به این تیم اضافه شدند خبر ها درباره اینکه اولین خرید رسمی پرسپولیس در نیم فصل دوم مشخص شده است بیشتر بیشتر شده است و از جمله بازیکنانی که احتمال می رسد حضورش در پرسپولیس قطعی شده است محمد نادری مدافع سابق تراکتورسازی و حال حاضر باشگاه بلژیکی است. که قرار است بصورت قرضی به پرسپولیس بپویند اما ماجرایی که باعث این شد که بسیار این خرید را قطعی بدانند استور این بازیکن بود که در ادامه مشاهده می کنید.

اولین خرید رسمی پرسپولیس

در این استوری محمد نادری خبر از سفر به ایران داد که بی شک بی ارتباط به حضورش در پرسپولیس تهران نمی باشد.