ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

تست روانشناسی پشتکار و اراده  به همراه راهکار های تقویت آن

دراین مطلب از مجموعه تست هاي‌ روانشناسی سایت تالاب بـه موضوع پشت کار و اراده می پردازیم . این دو عضو بسیار حیاتی در رسیدن بـه خواسته ها و زندگی ایی باکیفیت هستند همراه سایت تالاب بمانید تا در ادامه با مشخص شدن نتایج تست شـما راه کار هایي برای حفظ و نگه داری و همچنین تقویت و افزایش اراده و پشتکار را مشاهده کنید.

 

توضیحات مقدماتی درباره تست پشتکار

تست روانشناسی پشتکار، یک تست رایج اسـت کـه در علم روانشناسی استفاده می‌شود و با استفاده از این تست میتوانید متوجه میزان تلاش خود دریک زمینه کاری و یا تحصیلی شوید. این تست شامل یکسری سوالات تشریحی و تست اسـت کـه در حیطه میزان تلاش، میزان اعتماد بـه نفس و … اسـت.

 

در علم روانشناسی با استفاده از بعضی از تست هاي‌ روانشناسی می‌توان بـه ابعاد شخصیتی افراد پی برد و خیلی از این تست ها میتواند بخش هایي از شخصیت شـما را محک بزنند یکی از این تست هاي‌ کاربردی، تست پشتکار اسـت کـه با استفاده ازآن میتوان میزان سمج بودو جسارت فرد را تشخیص داد.

 

میتوانید با استفاده از این تست ها خودرا بسنجید کـه در انجام دادن یک کار تا چه حد جسارت و سماجت دارید. این نوع از تست ها می‌توانند اطلاعات جالبی را در اختیار شـما قرار بدهند. پس توصیه می‌کنیم کـه این تست ها را امتحان کنید. انجام این دسته از تست ها کاری سخت نیست و خودتان می‌توانید در منزل این تست ها را انجام بدهید.

 

این دسته از تست ها شامل مجموعه اي از سوالات اسـت کـه شـما باید بـه شکل صادقانه بـه آنها پاسخ دهید. آیا شـما تا وقتی کـه بـه موفقیت نرسید بـه کار خود ادامه می‌دهید؟ آیا برای یافتن یک جواب، تلاش خودرا میکنید؟ حوصله کافی در انجام دادن یک هدف دارید؟ سوالاتی از این قبیل میتواند تعیین کند کـه شـما چه شخصیتی دارد و آیا همت کافی را دارید یا خیر؟

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟ 

 

اصلا پشتکار چیست؟ «تعریف»

در ابتدا بهتر اسـت کـه تعریفی کوتاه از پشتکار را بـه شـما ارائه کنیم. پشتکار بـه نوعی انرژی گفته می‌شود کـه باعث میشود فرد بـه اهداف خود برسد. پشتکار نوعی انگیزه اسـت و یک نیروی درونی اسـت کـه شـما با استفاده از این نوع انرژی می‌توانید بـه سوی مسیر خود پیشروی کنید. افرادی کـه پشتکار دارند بـه سوی هدف پیش میروند و ففقط بـه خط پایانی فکر میکنند. استقامت ویژگی اسـت کـه هر فردی آنرا ندارد و فقط افراد با انگیزه و موفق می‌توانند آنرا داشته باشند.

 

نحوه شرکت در این تست 

تست روانشناسی پشتکار بـه شکل سوالاتی تشریحی و تستی طراحی شده و می‌تواند مشخص کند کـه شـما تا چه حدی پشتکار دارد برای استفاده از این تست میتوانید بـه سوالاتی کـه در اینبخش عنوان شده اسـت پاسخ دهید کـه سوالات سخت و یا غیرقابل پاسخ نیستند. اگر از خود می پرسید کـه بـه چه میزان دارای پشتکار هستید بهتر اسـت بـه این سوالات پاسخ بدهید:

 

 

∴∴∴تست روانشناسی پشتکار∴∴∴

 

شروع آزمون


 

1- بیشتر از دیگران از شکست خوردن ترس دارید و از آن متنفر هستید؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

2- تلاش شخص برای به ثمر رساندن کاری بی نتیجه است و یا با نتیجه ای مثبت همراه نیست؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

3- شما توانایی تحقق کردن حقوق خود را دارید و برای ان تلاش می کنید؟

درست: 0 امتیاز

غلط : 1 امیتاز

 


 

4- زمانی که میزان شکست و نا موفقیت در یک کار بیشتر است اراده شما برای انجام آن کار کمتر می شود؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

5- میزان تاثیرگذاری بخت و اقبال در موفقیت یا شکست شما به چه میزان است؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

6- شما ترجیح می دهید کارهای ساده را در مراحل مختلف انجام دهید تا اینکه یک کار دشوار را یک مرتبه انجام دهید؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

7- اهداف من نسبت به دیگران سطح بالاتر و ارزشمندتر است؟

درست: 1 امتیاز

نا درست: 0 امتیاز

 


 

8- افراد موفق همیشه از ذهن خود استفاده می کنند تا از جسمشان؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

9- فعالیت من چه برای دیگران باشد چه برای خودم اهمیت ندارد و در تلاش من تغییر نخواهد داشت؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

10- هنگام مواجه شدن با یک کار ناخوشایند بیشتر از دوستانم دلگیر می شود؟

درست: 1 امتیاز

غلط: 0 امتیاز

 


 

بعد از محاسبه امتیاز فردی نتایج این تست را تحلیل میکنیم:

 

تفسیر و تحلیل نتایج تست روانشناسی پشتکار نشان می‌دهد کـه شـما فردی با پشتکار هستید یا خیر در اینبخش تحلیل و بررسی هایي انجام داده می‌شود کـه میتواند بـه صحت این تست کمک کند.

امتیاز ۸-۱۰: افرادی کـه در تست این حدود نمره را کسب میکنند افرادی بسیار کوشا هستند آن ها سخت کوشی را یاد دارند و برای دستیابی بـه اهداف خود تلاش می‌کنند.

 

امتیاز ۴-۷: افرادی کـه این امتیاز را دارند پشتکاری متوسط دارند.

 

امتیاز ۰-۳: این افراد میتوانند بـه سهولت دست از کار و تلاش بردارند همچنین آنها وقتی بـه مشکلی بر می‌خورند مداومت بـه خرج نمیدهند.

 

∴∴∴تست روانشناسی پشتکار∴∴∴

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

ایا پشتکار در موفقیت تاثیری دارد؟

تحقیقات نشان داده کـه افرادی کـه پشتکار دارند می‌توانند در مسیر موفقیت ثابت قدم باشند، این افراد از هیچ چالشی برای رسیدن بـه اهداف خود هراس ندارند و ویژگی هاي‌ شخصیتی برجسته اي دارند. این افراد اعتقاد دارند کـه با تلاش کردن می‌توانند بـه هر هدفی دست پیدا کنند. این افراد هیچ موقع زندگی را بر حس بخت و اقبال خود قرار نمیدهند. آنها اهدافی در سطح بالا دارند و برای تحقق پیدا کردن آن از هیچ تلاشی دست بر نمی دارند.

 

راه هایی که با ان میتوان اراده و پشتکار را افزایش داد

راه هاي‌ مختلف و زیادی برای تقویت کردن پشتکار وجوددارد و شـما با انجام دادن تست روانشناسی پشتکار می‌توانید متوجه شوید کـه پشتکار دارید یا خیر از سویی می‌توانید با استفاده از تکنیک هاي‌ زیادی این تلاش و کوشش را بیشتر کنید ودر رسیدن بـه اهداف خود استقامت بیشتری داشته باشید. همان گونه کـه میدانید تقویت کردن بعضی از ویژگی ها در زندگی افراد میتواند نقش پررنگی داشته باشد بـه ویژه تقویت کردن پشتکار می‌تواند شـما را در رسیدن بـه هدف کمک کند. شـما با 10 قدم طلایی برای افزایش اراده و پشتکار می‌توانید بـه مسیر موفقیت خود بیشتر نزدیک شوید.

 

سعی کنید کارهای مهم تر خودرا در اوایل روز انجام دهید.

عده اي از فعالیت ها را بـه یک عادت تبدیل کنید.

ایجاد تغییر در محیط اطراف

خواب کافی، افرادی کـه خواب کافی دارند و احساس خستگی نمیکنند می‌توانند با تلاش بیشتری کارهای خودرا انجام دهند.

بهتر اسـت مدیتیشن انجام دهید انجام تکنیک هاي‌ مدیتیشن روح شـما را آرام می‌کند.

صبح خودرا با ورزش شروع کنید.

سعی کنید از غذا هاي مقوی در رژیم غذایی خود استفاده کنید رژیم غذایی کـه موجب تقویت مغز می‌شوند بسیار موثر می باشند.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟ 

 

چگونه اراده خود را قوی کنیم و فردی با پشتکار باشیم!

 

قدم اول در تقویت اراده | تنظیم اهداف کوچک و قابل دستیابی

بـه دست آوردن اراده بـه حفظ ذهنیتی مثبت بستگی دارد و داشتن ذهنیتی مثبت در مورد خود نیز تنها با جایزه دادن بـه خودتان امکانپذیر اسـت.در ابتدا باید مشخص کنید کـه در حال کار بر روی چه چیزی هستید و می‌خواهید بـه چه چیزی دست یابید بنابر این لازم اسـت کـه برنامه اي منظم برای چگونگی دستیابی بـه هدفتان تنظیم نمایید و سعی کنید کـه از برنامهتان تبعیت کنید.این برنامه باید شامل اهداف کوچک و قابل دستیابی باشد نه اهدافی بلند و دور از معرض.

 

با توجه بـه چیزهایی کـه بر حسب روز و زمان هاي‌ کوتاه تنظیم نموده اید، گام بـه گام در طول زمان پیش بروید و سعی کنید بـه پیروزی هاي‌ کوچکی دست یابید، کـه باعث افزایش اعتماد بـه نفس و نیروی اراده تان خواهند شد و بـه طور کلی بـه شـما اجازه خواهند داد تا عادت هاي‌ خوب را در خود پرورش داده و قدرت اراده تان را تقویت کنید.

 

تقویت اراده| افکار خود را کنترل کنید و شروع به اقدام کنید

افزایش قدرت اراده و تقویت بهره وری بـه نظارت فعالیت ها و اندیشه هاي‌ تان نیاز دارد علاوه بر این شـما باید بـه اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود متعهد باشید و از زیر انجام آنها شانه خالی نکنید. بنابر این نخستین کاری کـه باید انجام دهید این اسـت کـه از اتخاذ اقدامات بی برنامه و بدون تفکر لازم اجتناب کنید.وقتی ناراحت هستید، سعی کنید ابتدا آرامش خودرا بـه دست آورید و تصویری روشن از مشکل و انچه کـه باید حل شود داشته باشید. شـما باید از تصمیم گیری هاي‌ احساسی اجتناب کنید زیرا با اتخاذ چنین تصمیماتی هرگز بـه موفقیت دست نخواهید یافت و شکست خواهید خورد.دومین کاری کـه باید انجام دهید، شناسایی و حذف مسایلی اسـت کـه موجب حواس پرتی شـما میشوند، بنابر این با انجام اینکار می‌توانید بـه برنامه ي خود وفادار بمانید.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده | از اتفاقات کوچک به عنوان یک محرک استفاده کنید.

از اتفاقات کوچکی کـه باعث افزایش اراده تان می‌شوند استفاده کنید تا بتوانید بر محدودیت هاي‌ خود غلبه نمایید.من بنا بر تجربه متوجه شده ام کـه با برداشتن یکگام کوچک و یک قدم فراتر رفتن از محدودیت هاي‌ تان میتوانید بـه سرعت، قدم هاي‌ دوم و سپس سوم را بردارید کـه اعتمادتان را بـه خودتان افزایش داده ودر نهایت بـه جهش ها و پیشرفت هاي‌ بزرگی فراتر از انچه کـه تصور می‌کنید ختم خواهد شد.

 

تقویت اراده | برنده ی هر روز زندگیتان باشید

من شنیده ام کـه بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیست و یک روز طول میکشد تا یک روش زندگی جدید بـه یکی از عادت هایتان تبدیل شود. البته برخی گفته اند کـه این بازه ي زمانی 30 روزه و حتی 90 روزه اسـت. اما من فکر میکنم کـه بهتر اسـت برنده ي هرروز زندگی‌تان باشید و سپس تمام روزهایی را کـه برنده بودید و تمام چیزهایی را کـه برنده شده اید درکنار یک دیگر قرار دهید. این روش بسیار راحت اسـت. تنها کافی اسـت یک روز از زندگی‌تان را برنده باشید و سپس آنرا بـه سه روز و پنج روز و یک هفته برسانید ودر حالی کـه در حال تکمیل این عادت هستید سعی کنید 90 روز از زندگی‌تان را برنده شوید.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

              هر پیروزی کوچک، باعث ایجاد انگیزه اي کوچک در شـما خواهد شد و همه ی ي این انگیزه هاي‌ کوچک بـه تدریج بـه عادت هاي‌ شـما تبدیل خواهند گردید.

 

تقویت اراده |همیشه دوش آب سرد بگیرید

اینکار ممکن اسـت در ابتدا کمی دشوار باشد زیرا بدن تان بـه آن عادت ندارد، اما گرفتن دوشاب سرد «یا حتی بخار آب سرد» یک راه عالی برای تقویت اراده تان اسـت. درد و رنج باعث تقویت اراده ي شـما و سوق دادنتان بـه سوی موفقیت خواهد شد.

در واقع اینکار بدن‌تان رابا سختی هایي کـه در مسیر موفقیت در پیش رویتان قرار خواهد داشت آشنا خواهد نمود. با وادار ساختن خودتان بـه تحمل ناراحتی و درد و رنج، احساس اعتماد بـه نفس و قدرتتان بـه عالی ترین سطح خود خواهد رسید و بنابر این برای انجام کارهای سخت آماده خواهید شد.

دوش آب سرد بگیرید حتی اگر فقط 20 ثانیه طول بکشد زیرا اینکار قدرت اراده تان را بـه نحو بی نظیری افزایش خواهد داد. با گرفتن دوش آب سرد بـه خودتان خواهید فهماند کـه بـه دست آوردن موفقیت در زندگی ساده نیست و برای دستیابی بـه چیزهایی کـه می‌خواهید باید از هیچ تلاشی دریغ نکنید تنها دراین صورت اسـت کـه می‌تواند خودرا آماده چنین مسیر پر فراز و نشیبی کنید

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده | فقط به کارت ادامه بده

تعداد زیادی از دونده هاي‌ ماراتن از وجود “موانع” وحشتناک در مسیرشان آگاه هستند. مانع درست در جایی قرار دارد کـه بدن شـما درحدود 20 مایل دویده اسـت و ناگهان ذهن تان شروع بـه فریاد زدن می‌کند و میگوید کـه مانعی دیده و حالا باید متوقف شوید.

 

هنگامی کـه یک فرد برای نخستین بار، مسابقه ي ماراتن خودرا بـه پایان می‌رساند، بـه دو روش نیروی اراده ي خودرا تقویت نموده اسـت و این دو روش عبارتند از: اول، از طریق تمرین مداوم و روزانه و افزایش سرعت حرکت خود بـه آرامی ودر طول زمان، و دوم، با پیمودن آخرین مایل هاي‌ مسابقه ي ماراتن در حالی کـه درد در تمام قسمت هاي‌ بدنش پیچیده اسـت.

 

بنابر این برای تقویت نیروی اراده ي خود باید تفکری همانند یک دونده ي ماراتن داشته باشید و از موانع نهراسید چرا کـه همین موانع هستند کـه باعث تقویت نیروی اراده تان میشوند. وقتی کـه نخستین مانع را پشت سر گذاشتید با خود میگویید چرا نتوانم از پس موانع بعدی بر آیم و این نخستین گام در راه رسیدن بـه تمام اهدافتان اسـت.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده | یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوید

بـه موقع از خواب بیدار شدن، یک ساعت وقت اضافی در اختیارتان قرار می‌دهد کـه می‌توانید ازآن بـه منظور آماده شدن برای فعالیت هاي‌ روزمره استفاده کنید. این یک ساعت میتواند صرف تفکر، تمرین و پیاده روی شده و یا ازآن برای شروع عده اي از وظایف مربوط بـه کسب و کار استفاده کنید و یا این‌که آنرا بـه انجام کارهایی اختصاص دهید کـه مدت ها بـه تعویق انداخته بودید.

 

اگر ازآن دست انسان هایي هستید کـه تا دیر وقت بیدار میمانند، ممکن اسـت وادار باشید زودتر از قبل بـه رختخواب بروید، زیرا هرگز نباید بدن تان را از دریافت خواب کافی محروم کنید. اکثر مردم در اوایل روز فعال تر هستند، بنابر این داشتن یک ساعت اضافی میتواند تفاوت بزرگی در زندگتان ایجاد کند. پس بهتر اسـت برنامه ي روزانه تان را اندکی تغییر دهید و برای تقویت اعتماد بـه نفس و بالا بردن اراده تان، شبها کمی زودتر بخوابید تا صبح فردا نه تنها انرژی بیشتری داشته باشید بلکه بتوانید زودتر هم از خواب بیدار شده و تعداد زیادی از کارهایی را کـه فکرش را هم نمیتوانید بکنید انجام دهید.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

همین امر باعث می‌شود کـه فعال تر باشید و با انجام کارهای مختلف، اعتماد بـه نفس بیشتری پیدا کنید.

 

 

تقویت اراده | اهداف و پیشرفت هایتان را ثبت کنید.

وقتی کـه من اهدافم را می‌نویسم و پیشرفت هایم را بـه صورت روزانه ثبت میکنم میتوانم بـه خوبی از نقاط قوت و ضعفم آگاه شوم و همین آگاهی بـه من کمک میکند تا پاسخ گو باشم و تمام انرژی ام را صرف رسیدن بـه این اهداف ریز و درشت کنم.

 

در واقع ثبت اهداف و پیشرفت هایتان بـه شـما نشان می‌دهد کـه در بازه ي زمانی مشخصی تا چه حد پیشرفت داشته اید و چقدر توانسته اید بر مشکلاتتان غلبه کنید، اهدافتان چه چیزهایی هستند و باید برای رسیدن بـه چه چیزهایی تلاش کنید و همین موضوعات نه تنها راه را بـه شـما نشان میدهند بلکه نیروی اراده تان را تقویت نموده و بـه شـما اعتماد بـه نفس خواهند داد زیرا قطعا پیش خود میگویید اگر توانستم بر مشکلات قبلی غلبه کنم بر مشکلات آتی نیز فایق خواهم آمد.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده | با صدای بلند نه بگویید

هر زمانی کـه احساس می‌کنید نیروی درونیتان تحلیل رفته و بـه انرژی نیاز دارید با صدای بلند بـه برخی خواسته هایتان نه بگویید تا از اهدافتان جا نمانید. شاید اینکار بـه نظرتان احمقانه بیاید اما واقعا جواب می‌دهد. اینکار باعث می‌شود کـه دریابید واقعا در چه چیزهایی قوی هستید ودر همان مناطق شروع بـه فعالیت کنید چرا کـه فعالیت دربخش هایي کـه سر رشته اي در آنها ندارید تنها باعث سرخوردگی و کاهش اعتماد بـه نفستان خواهد شد. علاوه بر این باید یاد بگیرید کـه بـه دیگران هم نه بگویید. تعداد زیادی از مردم از ما توقعاتی دارند کـه یا مستلزم صرف انرژی و وقت زیاد اسـت و یا قادر بـه انجام آن نیستیم و همین امر ممکن اسـت باعث تحلیل اراده ي مان شود و اعتماد بـه نفسمان را کاهش دهد. بنابر این برای پیشرفت در زندگی باید یاد بگیریم بـه خودمان و دیگران بعضی وقت ها نه بگوییم و تمام حواسمان را بر روی مسیری معطوف کنیم کـه باعث پیشرفتمان در زندگی خواهد شد.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

 

تقویت اراده | اهداف خود را عمومی کنید.

شرط بستن با دوستان و یا پست کردن این توییت کـه “من توانستم فلان کار رابا موفقیت دراین تاریخ بـه پایان برسانم” از جمله راه هایي هستند کـه بـه شـما کمک می‌کنند تا بـه اهدافتان دست یابید و یا بـه آنها نزدیک تر شوید.

گام برداشتن بـه سوی اهداف فشارهای وارده بر شـما را بیشتر خواهد کرد، زیرا تعداد زیادی از مردم نمیخواهند شکست هابشان عمومی باشد و مردم دیگر با دیدن شکستشان آنها را مورد تمسخر قرار دهند. لکن این امر میتواند جنبه ي مثبتی هم داشته باشد و آن جنبه ي مثبت این اسـت کـه هنگامی کـه بـه جهان می‌گویید کـه می‌خواهید چیزی را بـه دست بیاورید، خواهید دید کـه چگونه تعداد زیادی از مردم از شـما حمایت خواهند کرد و حتی این امر ممکن اسـت شـما را حيرت زده کند.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

بنابر این هرگز نباید از بـه اشتراک گذاشتن اهداف و پیشرفت هایتان با سایر مردم اعم از دوستان، خانواده و حتی افراد غریبه هراس داشته باشید چرا کـه اگرچه برخی افراد ممکن اسـت شـما و هدفتان را مورد تمسخر قرار دهند و یا شـما را از رسیدن بـه اهدافتان دلسرد سازند اما درکنار آن افراد بسیاری وجود دارند کـه میتوانند با تشویق ها و حمایت هایشان بـه شـما دلگرمی داده، نیروی اراده تان را تقویت کنند و شـما را دراین مسیر دشوار همراهی نمایند و این درست همان چیزی اسـت کـه برای رسیدن بـه موفقیت بدان نیاز دارید.

 

تقویت اراده | از روش تقویت مثبت برای افزایش نیروی اراده تان استفاده کنید.

یکی از روش هاي‌ دیگر، استفاده از روش تقویت مثبت برای تقویت اراده تان اسـت.این تکنیک یکی از تکنیک هایي اسـت کـه برای مدت هاي‌ طولانی بـه کار گرفته می‌شود زیرا تاثیر آن در تغییر رفتار بـه کرات اثبات شده اسـت. این روش بدین صورت کار می‌کند کـه وقتی توانستید اراده ي خودرا بـه اندازه ي کافی تقویت کنید، باید بـه خودتان تبریک بگویید و پاداش هایي مانند شام در رستوران مورد علاقه یا چیزی مخصوص و غیر معمولی را کـه همیشه دوست داشتید بـه خودتان هدیه دهید.

 

علاوه بر این می‌توانید بـه عنوان پاداش چند روز کارهای روتین و معمولی اي را کـه همیشه انجام می‌دهید کنار گذاشته و بـه جایی بروید کـه دوست دارید یا کاری را کـه همیشه میخواستید اما فرصت انجامش را نداشتید انجام دهید. با انجام این کارها نه تنها نیروی اراده تان را تقویت نموده اید بلکه بـه خودتان نوید می‌دهید کـه درصورت داشتن موفقیتی دیگر و پیشرفت، بازهم هدایای دیگری دریافت خواهید کرد.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده | سعی کنید همواره از بدن خود مراقبت کنید.

همیشه غذای سالم بخورید. خواب کافی داشته باشید و ورزش کنید. این سه چیز نه تنها برای شـما احساس آرامش و سر زندگی را بـه ارمغان خواهند اورد بلکه بـه شـما، انرژی داده و سبب میشوند تا بتوانید بـه خوبی تصمیمات لازم را اتخاذ کنید.

 

مراقبت ازبدن و ذهن شـما یکی از روش هاي‌ سالم و موثر برای تقویت اراده تان اسـت. زیرا داشتن بدنی سالم ذهن شـما را باز کرده و بـه شـما اجازه می‌دهد تا خوب فکر کنید و از نیروی جسمانی و فکری خوبی برخوردار باشید.

 

همانگونه کـه پیشینیان گفته اند عقل سالم در بدن سالم، جایگاه یک عقل سالم دریک بدن سالم اسـت و لذا با داشتن جسمی سالم میتوانید نیروی اراده ي خودرا تقویت کرده ودر مسیر زندگی و حرفه اي موفق باشید..

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده |  عادت های خوبی را برای خود انتخاب کنید.

داشتن عادت هاي‌ خوب باعث می‌شود کـه بتوانید اراده اي قوی و نیرویی وصف ناپذیر داشته باشید و تعداد زیادی از مسائل زندگی‌تان را تحت بازرسی خود در بیاورید.اگر مجموعه اي از عادت هاي‌ خوب را برای هرروز از زندگی خود انتخاب نمایید، متوجه خواهید شد کـه می‌توانید تصمیمات زیادی رابا استفاده از همین نیروی اراده تان اتخاذ نمایید و زندگی تحت کنترلی داشته باشید.بنابر این بهتر اسـت برای کسب عادت هاي‌ خوب و جدید وقت بگذارید و این عادات را مدام تکرار کنید تا این عادات بـه بخشی از زندگی شخصی و حرفه اي تان تبدیل شوند و بـه شـما در راه رسیدن بـه موفقیت کمک کنند.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

تقویت اراده| یک لیست از موفقیت های قبلی خود تهیه نمایید

همانطور کـه تعداد زیادی از ما موفق شده اند، ما نیز میتوانیم از پس مصائب و مشکلات زیادی بر آییم و بـه موفقیت و هدف غایی زندگیمان دست پیدا کنیم.

 

اگر همانطور کـه در اخبار نشان میدهد تعداد زیادی از افراد توانسته اند میلیون‌ها دلار را از طریق برنامه هاي‌ کاربردی جدید ؛ شرکت ها و یا قرارداد جدید ورزشی اي کـه امضا نموده اند بـه دست بیاورند چرا ما نتوانیم اینکار را انجام دهیم؟ مگر ما چه چیزی از انها کم داریم.

 

هر شخصی از دیگری متفاوت اسـت در واقع همه ی ي ما اهداف و استانداردهای متفاوتی داریم و این اهداف از فردی بـه فرد دیگر متفاوت و متغیر هستند بنابر این برای حفظ اراده ي خود و حرکت بـه جلو، بهتر اسـت بهترین دستاورد ها و اهداف خودرا در طی سال هاي‌ گذشته ثبت کنید.

 

اینکار از چند جهت حائذ اهمیت اسـت. اول این‌که با انجام اینکار بـه خودتان خواهید فهماند کـه در بازه ي زمانی خاصی تا چه حد پشرفت نمودید و تا چه حد بـه موفقیت هاي‌ متعدد دست یافته اید و دوم این‌که با دانستن تعداد موفقیت ها و اهدافی کـه بـه انها دست یافته اید نیروی اراده تان بیش از پیش تقویت شده و لذا دست یابی بـه موفقیت هاي‌ بعدی برایتان تسهیل خواهد شد.

 

ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟

 

قدم اخر در  تقویت اراده | هرگز قانع نباشید

چیزی کـه من متوجه شدم این اسـت کـه طبیعت ما انسانها بـه اینگونه اسـت کـه وقتی بـه یک هدف دست یابیم، یک هدف بزرگتر بر سر راهمان قد علم می‌کند ودر نهایت، زندگی همانند یک مسیر بی پایان میماند کـه تا پایان عمر با دستیابی بـه هر هدف، هدف دیگری بـه وجود خواهد آمد کـه دوست دارید بـه آن همدست پیدا کنید.

 

این نکته را بـه خاطر داشته باشید کـه هرگز انجام کارهای جدید بـه پایان نخواهد رسید. هنگامی کـه بـه این نکته پی بردید، بـه جای تمایل بـه رها کردن اهدافتان، سعی میکنید آنها را بیشتر مورد هدف قرار دهید و کم و بیش بـه تک تکشان دست یابید. بـه عنوان مثال، هدف من درسال جاری این بود کـه بتوانم بـه تناسب اندام لازم دست یابم و بعد از این‌که توانستم بـه تناسب اندام لازم دست یابم دریافتم کـه الان زمان آن اسـت کـه تکنیک هاي‌ پیشرفته تری را دراین عرصه فرا گیرم و بدنم را بیش از پیش آماده کنم.

 

شاید بعد از فرا گرفتن این تکنیک هاي‌ پیشرفته، هدف بزرگ تری همانند فراگیری رشته ي مربی گری را برای خود تعیین کنم. زیرا اهداف من هرروز بزرگتر می‌شوند اما هرگز پایان نمییابند.

نوشته ایا شما دارای پشتکار هستید؟ + تست روانشناسی با موضوع پشتکار + چگونه با اراده باشیم؟ اولین بار در تالاب. پدیدار شد.