بیت باکس جدید

بیت باکس جدید و خارجی

بیت باکس جدید و خارجی

بیت باکس هنر  در حوزه موسیقی است که بسیاری از جوان به آن علاقه دارند و در ایران هم این هنر بسیار زود همه گیر شده و بسیاری استعداد هم در این زمینه وجود دارد. بیت_باکس در واقع  بیت‌باکس در اصل می توان گفت توانایی تولید  ضرب درام، ریتمو موسیقی با استفاده از دهان  و استفاده درست از بینی است. که ما در این کلیپ از سایت نازشو برای شما یک بیت باکس جدید و حرفه ای خارجی را قرار دادیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. در ادامه می توانید این ویدیو را مشاهده کنید.

کلیپ بیت باکس حرفه ای آمریکایی