جدایی جهانبخش

جدایی جهانبخش از برایتون در نقل و انتقالات زمستانی

جدایی جهانبخش از برایتون در نقل و انتقالات زمستانی

علیرضا جهانبخش یکی از برترین استعداد های فوتبال ایران که در اروپا بسیار درخشان ظاهر شد و در هلند بسیار عملکرد مناسبی داشت اما بعد انتقال از آلکمار به برایتون همه چیزی برای جهانبخش تغییر کرد و تفاوت بسیار زیاد لیگ هلند و انگلیس باعث شد جهانبخش در فصل اول حضور خود نتواند خود را ثابت کند. اما در فصل دوم با اینکه علیرضا جهانبخش از لحاظ روحیه بسیار انگیزه زیادی برای جبران عملکرد بد خود داشت اما سرمربی جدید تیم برایتون اعتقادی به وی ندارد.

حال با نزدیک شدن به نقل و انتقالات زمستانی زمزمه های جدایی جهانبخش از برایتون بیشتر می شود و احتمال اینکه این بازیکن بطور قرضی از برایتون جدا شود و به لیگ هلند برگردد بسیار زیاد گفتنی است که جهانبخش در این فصل فرصت بازی پیدا نکرده است و بسیاری از مسابقات هم در لیست 18 نفره قرار نداشته است.

با توجه به هزینه ای انتقالی که برایتون برای جهانبخش کرده است بعید می رسد بخواهد او را بطور دائم از دست بدهد و هدف اول مدیران و خود جهانبخش به نظر می رسد جدایی بطور قرضی باشد. باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.