جووانی آنتونیو کانال(کانالتو)

جووانی آنتونیو کانال

 یا سلام خدمت کاربران مجله اراس: در این متن تصاویر آثار جووانی آنتونیو کانال مشهور به کانالتو نقاش نامدار ونیزی گرداوری شده است

جووانی آنتونیو کانال

.

بیوگرافی جووانی آنتونیو کانال

جیووانی آنتونیو کانال معروف به کانالتو (1768-1697) نقاش بنام ایتالیایی است. که تصاویری که از ونیز خلق کرده، شهرتی جهانی دارد. او بین سال‌های ۱۷۴۶ تا ۱۷۵۶ در انگلستان زندگی کرد.او فرزند برناردو کانال است که او نیز نقاش بوده است.

او به خاطر چشم‌اندازهایی که از ونیز کشیده، شهرت دارد. او برای صحنه‌هایی که برمی‌گزیند، مشهور است به طوری‌که در مورد آن‌ها گفته می‌شود «نماهایی خاطره‌انگیز از شهر.» از بهترین آثار او می‌توان به حیاط سنگ‌تراشی اشاره کرد. که بین سال‌های ۱۷۲۵ تا ۱۷۳۰ کشیده شده است و هم‌اکنون در نگارخانه ملی لندن نگهداری می‌شود.

جووانی آنتونیو کانال

.

سبک هنری جووانی آنتونیو کانال

بیشتر آثارش بسیار پرتفصیل و موشکافانه اجرا شده اند. نور گرمی در سراسر نقاشی پراکنده شده است. و تلألوئی از نور بر سطح آب رودخانه ها می درخشد. طراحی ها و چاپنقش های تیزابیاش اغلب از نقاشی هایش زنده ترند. ولی حتی در نقاشی هایی که با بی دقتی کشیده، توانایی اش در طراحی و خلق توّهم فضایی مشهود است. حضور کانالتّو در انگلستان در هنرمندان موضع نگار و دیگران تأثیر گذاشت . احتمالاً شیوۀ قلم زنی اش سرمشق ویلیام هوگارت و ریچارد ویلسون بوده است، و تامس گِرتین و ویلیام ترنر، طراحی های او را الگوی خود قرار داده اند. فرانچسکو گواردی که کمی جوان تر از کانالِتّو بود. در ونیز از او پیروی می کرد، لیکن بعدها شیوۀ آزادانه تر و چشم نوازتری را درپیش گرفت.

جووانی آنتونیو کانال

.

او به همراه جامباتیستا تیه‌پولو و جیووانی باتیستا پیازتا از استادان قدیم نقاشی ونیزی به حساب می‌آید.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

.

.

جووانی آنتونیو کانال

.

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

جووانی آنتونیو کانال

.

نوشته جووانی آنتونیو کانال(کانالتو) اولین بار در مجله اینترنتی آراس , اخبار , عکس , مدل , فناوری. پدیدار شد.