کریم باقری

حاشیه این بار سراغ کریم باقری رفت

حاشیه این بار سراغ کریم باقری رفت

با اینکه که کریم باقری از کم حاشیه ترین فوتبالیست های تاریخ فوتبال ایران بوده است و همیشه حاشیه از خود به دور کرده است اما بازهم رسانه سراغ حاشیه سازی برای او رفته اند. بعد از رفتن برانکو که بسیاری از همین رسانه موضوع سرمربیگری کریم باقری و علاقه اش به این کار را مطرح کرده بودند با مصاحبه آقای باقری که اصلا خودش را در حد سرمربیگری پرسپولیس نمی داند به پایان رسید و مشخص شد واقعا کریم باقری چنین قصدی نداشته است اما این بار لقب گرانترین دستیار لیگ را به باقری نسبت داده اند.

آقای باقری که فصل گذشته طبق شنیده هایی فقط قراردادی 600 میلیونی داشت بعید می رسد این فصل قراردای یک میلیارد 800 میلیونی داشته باشد و این موضوع کاملا دور از واقعیت خواهد بود با اینکه نقش باقری خیلی بیشتر از این مبلغ ها برای پرسپولیس ارزش دارد اما این مبلغ احتمال یک شیطنت رسانه ای است و بسیار بعید می رسد خود آقای باقری با مبلغ برای خودش موافقت کرده باشد. باید در دید در روز های آینده چه واکنشی به این اخبار منتشر خواهد شد آیا این خبر درست است یا بازهم راهی برای درست کردن حاشیه برای مرد بدون حاشیه فوتبال ایران است.