خریدار رسمی پرسپولیس

خریدار رسمی پرسپولیس اعلام آمادگی کرد.

خریدار رسمی پرسپولیس اعلام آمادگی کرد.

به گزارش نازشو – با باز شدن دوباره پرونده خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس و استقلال هر روز صحبت از افرادی می شود که خریدار این دو باشگاه هستند اما یکی از مجموعه های که از ابتدا بطور رسمی آمادگی خود را برای خرید پرسپولیس اعلام کرد.  شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس است که آمادگی دارد بعد مشخص شدن ارزش مالی باشگاه پرسپولیس پیشنهاد خود را ارائه دهد.

گفتنی از که رئیس هیئت مدیره این شرکت اسطوره باشگاه پرسپولیس  علی پروین می باشد. با دید بعد قطعی شدن بحث خصوصی سازی این دو باشگاه بزرگ ایران چه اتفاقاتی خواهد افتاد یا این باشگاه ها خصوصی سازی می شوند یا دوباره بحث خصوصی سازی با شکست مواجعه می شود.