شبنم قلی خانی

خلاقیت عکاسی خانم بازیگر

خلاقیت عکاسی خانم بازیگر

برای شما در این پست سایت نازشو عکسی از شبنم قلی خانی را قرار دادیم که این بار با کمک گرفتن از خلاقیت عکاسی اش تصویری زیبا از خود ثبت کرده است که در ادامه این عکس خانم بازیگر را می توانید مشاهده کنید.

خلاقیت عکاسی

این بازیگر با انتشار این عکس در اینستاگرام اش

نوشت :

اکنو که راه ها و افق ها را

شب

برچیده است،

اکنون که آب ها و غزل ها

دیگر شتاب و شور ندارند ،

من سایه وار

در قعر آینه می ریزم،

با هر چه بود

بیگانه ،

از هرچه هست.

گریزان(محمود کیانوش)