درست کردن اوریگامی

درست کردن اوریگامی به شکل پرنده

درست کردن اوریگامی به شکل پرنده

به تازگی با پخش برنامه عصر جدید و اجرای یکی از شرکت کننده ها مردم با اوریگامی بیشتر آشنا شدند و بسیار علاقه به یادگی و انجام آن دارند. درست کردن اوریگامی همانطور که می دانید بسیار ساده است فقط با تا کردن مختلف کاغذ شما قادر خواهید بود این کار انجام دهید ریشه این کار برمی گرد به چین اما شهرت جهانی آن از ژاپن بوده است و امروز در سراسر جهان یک نوع سرگرمی بسیار آرامش بخش به حساب می آید کاربرد های بسیار دیگر این کار دارد که هدف ما معرفی آن ها نیست. و می خواهیم به شما یاد دهیم که با یک کاغذ چگونه یک پرنده با تکنیک اوریگامی  خلق کنید و لذت ببرید.