دیوید بکهام

دیوید بکهام با استایل جدید در انگلیس

دیوید بکهام با استایل جدید در انگلیس

در این پست سایت نازشو برای شما عکس جدید دیوید بکهام به همراه همسر و پسر بزرگش را که در مراسم فرش قرمز جایزه مرد سال یکی از مجله های انگلیسی را مشاهده می کنید. گفتنی است در نهایت جایزه ویژه این مجله انگلیسی به بکهام رسید.

دیوید بکهام