رد پیشنهاد BMW

رد پیشنهاد BMW توسط مرد زنجانی 96

به گزارش نازشو – شاید تیتر این مطلب برای شما بسیار جذاب بوده باشد رد پیشنهاد BMW توسط مرد زنجانی 96 بله عنوان درست است مرد زنجانی که در عکس می بینید پیشنهاد شرکت بزرگ BMW را برای تعویض یا فروش خودروی که در زیر مشاهده می کنید رد کرده است. شرکت خودروسازی BMW برای اینکه این خودرو داشته باشد به این آقای اهل زنجان نیز پیشنهاد تعویض خودرو با آخرین مدل این شرکت را داده بود و یا اینکه مبلغ مبلغ یک میلیارد تومن برای خرید نقدی این خودرو که این دو پیشنهاد هر دو توسط این آقا رد شد. در زیر شما می توانید عکس این اقا را به همراه خودروی خوشگل تکشون می بینید. آیا شما جای این فرد بودی پیشنهاد ای غول خودروسازی را رد می کردید یا خیر ؟

رد پیشنهاد BMW