زین الدین زیدان

زین الدین زیدان در نزدیکی بازگشت به رئال مادرید

زین الدین زیدان در نزدیکی بازگشت به رئال مادرید

با خبر های مختلفی که از رسانه های نزدیک به باشگاه رئال مادرید به گوش می رسد مشخص شده است که زین الدین زیدان نزدیک ترین گزینه به نیمکت رئال مادرید است و مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای بازگشت این سرمربی دارد انجام می دهد. با اینکه بسیاری درباره بازگشت مورینو به رئال صحبت می کردند امروز همه آن تغییر دیدگاه دادند و خبر مذاکرات پرز با زیدان را منتشر کردند.

حال می توان گفت بهترین گزینه برای هدایت رئال بحران زده بی شک می تواند زیدان باشد اما آیا خود زیدان قبول می کند که به عشق رئال دوباره برگرد و هدایت آن را این بار بدون رونالدو برعهده بگیرد یا خیر باید دید در روز های آینده چه تصمیماتی گرفته می شوند و سرنوشت سرمربی جدید رئال مادرید چه می شود و کدام گزینه روی نیمکت رئال مادرید می نشیند.