صحبت های مهران مدیری بعد حواشی زیاد

صحبت های مهران مدیری بعد حواشی زیاد

بعد از جنجال گسترده بعد پخش تک قسمت دورهمی در 13 فروردین 1398 مهران مدیری زیادی به حواشی توجه نکرد. او آخرین بار در کنسرت یکی از مهمان فصل قبل دورهمی حضور یافت و صحبتهای کوتاهی داشت. صحبت های مهران مدیری در کنسرت سامان احتشامی را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

حضور غافلگیر کننده مدیری در کنسرت سامان احتشامی و صحبت های کوتاه اش را در ویدیو بالا می توانید مشاهده کنید