فیلمنامه جدید اصغر فرهادی کامل نشده است

فیلمنامه جدید اصغر فرهادی کامل نشده است

با اینکه چند وقتی است برخی از نهایی شدند ساخت فیلم جدید اصغر فرهادی در شیراز خبر می دادند اما برخلاف این خبرها روابط عمومی دفتر آقای فرهادی درباره فیلم جدید اصغر فرهادی بیانیه داد و اعلام کرد چنین خبری واقعیت ندارد و نگارش فیلمنامه جدید اصغر فرهادی هنوز کامل نشده است و مشخص نیست که فیلم در ایران ساخته خواهد شد یا خیر در این باره برای شما در ادامه این مطلب بیانیه که درباره این موضوع منتشر شده است را بخوانید.

ثمین مهاجرانی مدیر روابط عمومی دفتر اصغر فرهادی، با اشاره به خبر منتشر شده درباره فیلم جدید این کارگردان در شهر شیراز، توضیح داد:«اصغر فرهادی از سال گذشته در حال نگارش فیلمنامه فیلم آینده شان هستند و تصمیم درباره چگونگی تولید این فیلم، پس از اتمام نگارش فیلمنامه گرفته خواهد شد.طبیعتاً هیچ کدام از بازیگران و دست اندرکاران این پروژه در این مرحله انتخاب نشده‌اند .

پس از اتمام نگارش فیلم نامه اخبار تولید آن از سوی روابط عمومی فیلم منتشر خواهد شد و تنها خبرهایی که از سوی روابط عمومی فیلم منتشر شود مورد تأیید است.

ثمین مهاجرانی درباره بخش دیگر این خبر که مربوط به نگارش فیلمنامه‌ی چند فیلم کوتاه اصغر فرهادی بود، گفت: «این خبر به این شکل صحت ندارد. اصغر فرهادی چند ماه پیش کارگاه فیلمسازی در شمال اسپانیا برگزار کرد، دانشجویان این کارگاه در طول ده روز زمان برگزاری، بیش از سی فیلم کوتاه ساختند که بر اساس ایده‌های مطرح شده خودشان و پرورش ایده‌ها به صورت گروهی شکل گرفته و ساخته شدند. دانشجویان مطابق معمول این نوع کارگاه‌ها از راهنمایی‌های آقای فرهادی برای ساخت فیلم‌ های کوتاه خود استفاده کردند.

امیدواریم که به زودی خبر نهایی و کامل شدند این فیلمنامه مشخص شود و آقای فرهای بار دیگر برای سینمای ایران فیلم جدیدی بسازد.