لباس جدید بارسا

لباس جدید بارسا برای 2020 – 2021

لباس جدید بارسا برای 2020 – 2021

برای شما طرح جدیدی که از لباس بارسلونا رونمایی شده است در این پست برای شما منتشر شده است این طرح که از همین اول انتقاد های بسیار بخاطر استفاده از نماد جدایی طلبی در آن دیده می شود مورد انتقاد قرار گرفته است.

لباس جدید بارسا برای 2020 - 2021