ماجرای قمه کشی هلیا دختر اصفهانی (+ عکس)

ماجرا قمه کشی دختر اصفهانی

بـه گزارش تالاب ویدئوی موسوم بـه «قمه کشی هلیا» چند دختر نوجوان را در فضایی عمومی نشان میدهد و از شیوه گویش حاضران و صداهای پس زمینه بـه نظر می‌رسد مکانی کـه ماجرا در ان رخ داده می‌تواند شهر اصفهان باشد.

 

ویدئویی کـه در قضای مجازی بازتاب بسیار زیادی را بـه همراه داشته اسـت، در ادامه با تالاب همراه باشید بـه جزئیات این رویداد می‌پردازیم.

 

دخترها کـه دو گروه هستند، ابتدا درگیری لفظی دارند و ناگهان تنش میان انها بـه برخورد شدید از نوع کشیدن مو و لگد زن دو نفر می انجامد.

 

دعوای دخترهای اصفهانی

در ادامه یکی از دخترها دیگری را چنان پرتاب میکند کـه بخشی از کتف و سرش بـه ناحیه سیمانی کنار باغچه می‌خورد اما دختر آسیب دیده کـه در ادامه درمی یابیم «هلیا» نام دارد، برمی خیزد و دعوا و درگیری را از سر میگیرد.

 

در حالی کـه تنش میان سه چهار نفر بالا گرفته، دیگر دختران نوجوان حاضر در محل بیشتر نقش تماشاچی را دارند و پسرهایی کـه فیلم میگیرند، با لفاظی هایشان بر آتش درگیری می دمند. دراین میان صدای دشنام ها و واژه هاي‌ بالای ۱۸ سال هم بـه گوش میرسد.

 

پس از آرام شدن نسبی دعوا، یکی از حاضران متوجه چاقویی میشود کـه در شلوار دخترک نوجوان هلیا پنهان اسـت و وقتی بـه ان اشاره می‌کند، دخترک یک قمه ۵۰ سانتیمتری را از شلوارش بیرون میکشد و البته بـه توصیه یکی از دوستان خود برای این کـه «شر» نشود، از ان استفاده نمیکند. شـما می‌توانید ماجرای این دعوای نوجوانان را دراین ویدئویی یک دقیقه و ۴۵ ثانیه اي ببینید.

 

پس از انتشار گسترده این فیلم در فضای مجازی و بازبینی چندباره ان؛ کاربران شبکه هاي‌ اجتماعی نکته هایي عجیب کشف کردند. اول این کـه یک دختر نوجوان چراباید قمه همراه داشته باشد؟

 

دوم این کـه او چگونه بدون ترس از آسیب دیدن ان را زیر شلوار خود پنهان کرده اسـت؟ نکته سوم بیرون زدن نوک قمه از زیر شلوار در میانه دعواست کـه می توانست بـه یک فاجعه جبران ناپذیر بینجامد.

ماجرای قمه کشی هلیا دختر اصفهانی (+ عکس)

بازتاب ویدئو قمه کشی هلیا در فضای مجازی

هر چند با دیدن این فیلم تاسف بار هم باز برخی کاربران سر شوخی و خنده را باز کردند و گروهی از انها بیش و قبل از آنکه نگران جان دختربچه ها باشند، نگرانی خودرا برای سرنوشت کش موی یکی از انها کـه روی زمین افتاده بود ابراز کردند. عده اي دیگر هم تاب آوری هلیا را ستودند کـه باوجود داشتن قمه از ان استفاده نکرده اسـت.

 

با انتشار این فیلم و مشخص شدن این کـه محل این درگیری در استان فارس اسـت ماموران پلیس وارد عمل شده اند تا هلیا دختر قمه کش و دارو دسته اش را بازداشت کنند.

 

پیگیری پلیس اصفهان برای ماجرای قمه کشی

با توجه بـه مشخصات این دختران کـه کاملا در فیلم مشخص اسـت بـه نظر می‌رسد پلیس بتواند خیلی سریع بـه ردی از آنان برسد اما از مردم انتظار می‌رود با توجه بـه خطراتی کـه این دست از دختران و پسران می‌توانند در جامعه بـه وجود بیاورند در تماس با پلیس 110 محلشان هلیا و دارو دسته اش را معرفی کنند و شک نداشته باشند این اقدام حتی بـه نفع این دختران خواهد بود .

 

حالا سوال مهمی کـه برای شهروندان ممکن اسـت پیش بیاید این اسـت کـه چراباید یک دختر نوجوان «قمه» باید بـه همراه خود حمل کند ؛ آیا وجود چنین افرادی در جامعه سلامت جانی هموطنان مان را تضمین میکند؟ یا خیر؟

نوشته ماجرای قمه کشی هلیا دختر اصفهانی (+ عکس) اولین بار در تالاب. پدیدار شد.