مانتو مناسب افراد قدبلند

مانتو مناسب افراد قدبلند صولا خانم هایی که از قد بلندی برخوردار هستند به دنیال این هستند که مانتو مناسب برای افراد قد بلند، چه نوع مانتویی می باشد. ابتدا بهتر است بگوییم که همه چیز به شما و سلیقه تان بستگی دارد و مد امروز، مدی است که افراد تقریبا بدون در نظر گرفتن …