متن های زیبا برای پروفایل

متن های زیبا برای پروفایل

متن های زیبا برای پروفایل

در یکی دیگر از پست های وب سایت تفریحی و سرگرمی نازشو برای شما پستی درباره متن های جدید و زیبا برای پروفایل قرار دادیم. شما در ادامه می توانید متن های جدید که می توانید برای قسمت بیو برنامه و همچنین برای استوری اضافه کنید را در ادامه مشاهده کنید.

 

I seaeched for God and found only myself.
I searched for my self and found only God.

در جستجوى خدا بودم و تنها خودم را يافتم. در جستجوى خودم بودم و تنها
خدا را يافتم.


سر رشته ی شادیست خیال خوش تو…


جمعه دلبر می‌خواهد
دو فنجان چای می‌خواهد
اندکی مکث و بعد دوستت دارم‌های فراوان
همین است که زل می‌زنیم به پنجره
و چای از دهان می‌افتد
نداریم.. نیست.. که دلگیریم …


یاد بگیرید محکم بودن را.‌
قوی بودن را.‌
کوه و سنگ بودن را..
لازمتان میشود برای وقت هایی که آدم های زندگیتان دستشان میرود روی نقطه ضعفتان و
دلتان را بند میکنند به نبودنشان..
یاد بگیرید که هیچ جای زندگی ‌جواب محبت هایتان چیزی نمیشود که شما میخواهید ..
از من به شما نصیحت
قوی بودن را یاد بگیرید برای تمام روزهایی که قرار است تنتان بلرزد از آدم هایی که قلبتان میلرزانند..


از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد
می‌برم جور تو تا وسع و توانم باشد


وقتی نیستی
چراغ دنیا را
پشت سرت خاموش کن


ان مع العسر یسری

همانا با هرسختی آسانی است ..

[سوره انشراح | ۵]


آدمایی که مدت زیادی تنها موندن به شدت جذابن، چیزی مثل شراب چند ساله

متن های زیبا برای پروفایل


هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن
‏این روزها زیادند
‏ گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!


گاهی اوقات باید دیوونه بازی در بیاریم،
فقط واسه اینکه حال واقعیت رو بگیریم!

متن های زیبا برای پروفایل


شخصیت یعنی اینکه در مقابل آدمای احمق کلی حرف واسه گفتن داشته باشی ولی سکوت کنی


هوا هوای خاطره بازی با قیمتای پنج سال پیشه


تا چند باشی دردِ من‌؟
درمانِ من شو ساعتی


وشحالم که به حرفم گوش نمی کنی، این رفتارت را می پسندم، نشانه ی خوبی است، خوب بزرگت کرده ایم، کوچولو، به تو یاد داده ایم که فقط حرفهای دلت را گوش کنی و بس
راه درست برای بچه ها، هیچ وقت راه پدر و مادرشان نیست، هیچ وقت..


A head full of fears has no space for dreaming!

ذهنی که سرشار از ترسه،
هیچ جایی برای رویا پردازی نداره!