مسواک زدن زیاد 2019

مسواک زدن زیاد ممنوع!

مسواک زدن زیاد ممنوع!

بعداز اینکه یک زمانی از بسیاری جا توصیه می شد که روزی سه بار حتما مسواک بزنید اما الان مسواک زدن زیاد را بسیاری از پزشکان خطرناک دانسته اند و در تحقیقات جدید انجام شده است مشخص شده است کودکانی که زیاد از خمیر دندان استفاده می کنند در سنین بالا دچار مشکل می شوند. این مشکل فلوئوروزیس دندانی نامیده می شود. ما در این مطلب سایت نازشو تحقیقات جدیدی که انجام شده است را برای شما قرار دادیم که می تواند بسیار برای شما و فرزندان شما مفید باشد پس توصیه می کنم حتما تا انتها این مطلب را بخوانید.

فلوئوروزیس دندانی به مشکلات دندانی چون تغییر رنگ شدید دندان ها به دلیل قرارگیری بیش از اندازه در معرض فلوراید گفته می شود که مسواک زدن زیاد که همراه خمیر دندان زیاد است تشکیل دهند های اصلی این مشکل دندانی هستند. در کشور های پیشرفته به آب های آشامیدنی ، خمیر دندان ها و دهان شویه و برخی دیگر از محصولات فلوراید اضافه می کردن که مشخص شده است که استفاده بیش از حد آن بسیار مضر است.

حال مطالعه محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها آمریکا نشان می دهد مصرف بیش از اندازه فلوراید در زمان تشکیل دندان ها می تواند منجر به پوسیدگی، بدشکلی یا فلوئوروزیس دندانی شود. متخصصان توصیه می کنند کودکان باید به اندازه یک نخود خمیر دندان بر روی مسواک شان گذاشته و مسواک بزنند.

همچنین در پایان گفتنی است که دندان پزشکان توصیه می کنند که روزی دوبار مسواک زده شود یک بار هنگام خوابید و یک بار هم زمان بیدار شدن از خواب و قبل از صبحانه و حتما از خمیر دندان زیاد استفاده نشود. در تحقیقات انجام شده که در بالا خدمت شما قرار داده شد مشخص شد مصرف بیش از اندازه مخصوص در کودکان زمینه ساز مشکلی بزرگ در بزرگسالی خواهد بود.