مهدی تارتار

مهدی تارتار جایگزین پدر زن در مسجدسلیمان

مهدی تارتار جایگزین پدر زن در مسجدسلیمان

به گزارش نازشو تکلیف یکی دیگر از تیم های بدون سرمربی لیگ برتر هم مشخص شد و مهدی تارتار جایگزین فیروز کریمی در مسجد سلیمان شد. در چند بازی آخر فصل گذشته فیروز کریمی هدایت تیم فوتبال مسجد سلیمان را برعهده گرفت تا این تیم را از سقوط نجات دهد و در این امر هم موفق بود. اما در شروع فصل جدید داماد فیروز کریمی جایگزین وی شد.

مهدی تاتار سرمربی فصل گذشته تیم پارس جنوبی جم قراردادی به مدت یک فصل با تیم نفت مسجد سلیمان بست. تا در لیگ برتر نوزدهم هدایت این تیم پرطرفدار را برعهده داشته باشد.