میانگین ساعت کاری در ایران

میانگین ساعت کاری در ایران و سایر کشور های جهان

میانگین ساعت کاری در ایران و سایر کشور های جهان

یکی از مسائلی که در شبکه های اجتماعی بسیاری اوقات به آن برمی خوریم میانگین ساعت کاری مردم کشور های مختلف است. و همیشه ایران از لحاظ ساعات کاری جزوه کشور های بوده است که بیشترین ساعت کاری را داشته است و ما در این مطلب آمار رسمی را در این باره برای شما قرار دادیم که در ادامه می توانید مشاهده  کنید. که کشور کلمبیا بیشترین ساعت کاری و کشور دانمارک کمترین ساعت کاری را دارند و ایران هم جزوه کشور هایی است که طبق پیش بینی بیشترین ساعات کاری را بطور  متوسط در هفته دارد. شما می توانید این آمار در ادامه مشاهده کنید.

ساعت کاری

گفتنی است که این ساعت رند شده اند و گفتنی است که برخی از منتقدان به این آمار هم اعتقاد دارند ساعت کاری مهم ترین ملاک نیست بلکه کیفت کار است مثال در کشور مثل آلمان با اینکه جایگاه مناسبی از لحاظ ساعت کاری مردم این کشور دارند اما در آن ساعت کاری بی وقف کار می کنند و اختمال از یک فرد که در کلمبیا ساعت بیشتری کار می کند بیشتر خسته می شود.