نماینده فیفا

ناظر فیفا در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران و کامبوج

ناظر فیفا در ورزشگاه آزادی برای بازی ایران و کامبوج

فیفا ناظر خود را برای دیدار ایران و کامبوج که قرار است بانوان در این بازی حضور پیدا کنند را به تهران فرستاد تا از نزدیک بر ورود بانوان نظارت کنند و گزارش خود را به فیفا ارسال کنند. عکس زیر مربوط به نماینده فیفا در ایران است.

نماینده فیفا

گفتنی است که نزدیک به 4000 بلیط برای حضور بانوان در این بازی در نظر گرفته شده است. که بیشتر از 90 درصد آن به فروش رسیده است.