واکنش سحر قریشی

واکنش سحر قریشی به حواشی اخیر

واکنش سحر قریشی به حواشی اخیر

به گزارش نازشو شاید از پرحاشیه ترین بازیگران چند وقت اخیر سحر قریشی بوده است که در چند هفته با چندین حاشیه بسیار بزرگ رو در رو بوده است از ازدواج با مهدی طارمی تا تیکه سنگین دختر شفر به این خانم بازیگر اول از حاشیه ازدواج با مهدی طارمی شروع کنیم که بعد گذشت مدتی این حاشیه نیز کم و از بین رفت اما با انتشار تصاویر از یک سیتی سنتر در قطر که در آن مهدی طارمی و سحر قریشی نیز دست به دست در حال خرید بودند منتشر شد که دوباره حواشی داغ این ازدواج سحر قریشی با مهدی طارمی را بر سر زبان ها انداخت اینکه آن تصویر متعلق به این دو بود را هیچ کدام تکذیب یا تایید نکردند. و بسیاری نیز اخبار بعد از این ویدیو انتشار یافت که مهم ترین آن درخواست مهدی طارمی از سران باشگاه بود که درخواست کرده بود برای فردی ویزای قطر صادر شود که همه این موضوع را به سحر قریشی مربوط کردند و بازهم این حواشی داغ داغ تر شد. همه اینا ها به کنار این خانم بازیگر درگیر یک مصاحبه قدیمی هم شد.

واکنش سحر قریشی به صحبت های دختر شفر

شاید خیلی ها نیز بعد از آن مصاحبه سحر قریشی که گفت با ورزشگاه رفتن خانم ها مخالف است و خودش در بین آن همه مرد منقلب می شود. این مصاحبه که بجز اینکه چند ماهی حاشیه درست کرد هنوز که هنوز است هروقت صحبت از رفتن خانم ها به ورزشگاه می شود. همه یک تیکه به این خانم بازیگر نیز می گویند و آخرین آن هم صحبت های دختر شفر بود که قبلا هم چندین بار از رفتن خانم ها به ورزشگاه نیز حمایت کرده بود و گفته بود تا خانم ها همه اجازه ورود نداشته باشند هرگز به ورزشگاه برای دیدن بازی استقلال نمی رود.

و دیشب در یک مصاحبه که صحبت این بازیگر به دختر شفر گفتند او گفت درباره این موضوع شنیده است و در جواب صحبت های کرده است که حتما شما در فضای مجازی آن را دیده اید و با این صحبت ها سحر قریشی نیز واکنشی به این اتفاقات اخیر نیز نشان داد که در یک پست استوری اینستاگرامی این چنین نوشت.

ای کسانی که پشت سر من حرف میزنید 

آفرین جاتون همونجاست درست پشت سر من

#سحر


این استور هم بعد شایعات فراوان درباره ازدواج با طارمی این خانم بازیگر منتشر کرده بود.

 این را بگویی، آن را می‌گویند، آن را بگویی این را می‌گویند، چیزی نگویی، این و آن‌ات می‌گویند

هیس خدایی هم هست….