وحید شمسایی

وحید شمسایی در یک قدمی تیم ملی

به گزارش نازشو – کمتر فوتبالی پیدا می شود که از خبر شکست شدن رکورد آقای گلی جهان توسط فالکو برزیلی نیز ناراحت نشده باشد. فوتبال و فوتسال ایران دو رکورد فوق العاده داشت که یکی رکورد علی دایی بود و یکی هم رکورد وحید شمسایی این دو رکورد افتخار فوتبال و فوتسال ایران نیز بود. که برزیلی ها بسیار سعی در شکستن این رکورد داشتن که بلاخره هم موفق شدند و این رکورد نیز بشکند اما این مسئله بسیار ناراحت کننده است که فالکو برزیلی 6 بیشتر از وحید شمسایی ما بازی کرده است و چند سال است بعد از خدا حافظی به بازی های دوستانه نیز دعوت می شود تا رکورد آقای گلی جهان را از ایران بگیرد و به نام خودش و برزیل بزند که با برنامه ها و بازی های آسانی که برزیل برای این فوتسالیس فراهم کرد بلاخره موفق شد این رکورد را بشکند. اما خبر ناراحت کننده برای آن ها این است که وحید شمسایی قرار است بار دیگر به تیم ملی دعودت شود و در بازی های دوستانه برای تیم ملی فوتسال ایران نیز بازی کند و تا رکورد خودش را نیز پس بگیرد درست است که با یک برنامه خوب می توانستیم از شکسته شدن این رکورد سال ها پیش جلوگیری کنیم اما هنوز هم وحید شمسایی آماده این است که این رکورد را برای این پس بگیرد و مطمن باشید که ایران به راحتی نیز می تواند دوباره صاحب بهترین گلزن ملی جهان نیز شود.

گفتنی است که آخرین خبر های که از سوی فدراسیون نیز منتشر شده است از این خبر می دهد که دو بازی در اسفند ماه و دو بازی هم در خرداد ماه قرار است با حضور شمسایی برگزر شود که این رکورد باردیگر برای ایران شود و ما هم دعا می کنیم که باردیگر آقای وحید شمسایی بتواند این رکورد جاودانه برای خود و ایران کند که باعث افتخار همه ایرانیان است.