ویدئو: خلاصه بازی برگشت نفت آبادان ۲-۰ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه برگشت با نفت بازنده شد. ویدیوی خلاصه بازی پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

خلاصه بازی:

 

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز