ویدئو: خلاصه بازی برگشت هوادار ۰-۰ پرسپولیس

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس مقابل هوادار در بازی برگشت لیگ ۲۱ به تساوی رسید. ویدیوی خلاصه بازی را اینجا تماشا کنید:

خلاصه بازی:

 

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز