ویدئو: گلهای پرسپولیس به پیکان توسط پاکدل و نعمتی

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با پیکان دو بر صفر جلوست. ویدئوی گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط پاکدل:

 

گل دوم توسط نعمتی:

 

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز