ویدئو: گل اول پرسپولیس به آلومینیوم توسط حامد پاکدل

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با آلومینیوم با یک گل پیش افتاده. ویدیوی گل پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط پاکدل

 

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز