ویدئو: گل های پرسپولیس به آلومینیوم توسط پهلوان و ترابی

پرسپولیس نیوز: پرسپولیس در مسابقه با آلومینیوم دو بر یک جلو است. ویدیوی گلهای پرسپولیس را اینجا تماشا کنید:

گل اول توسط پهلوان:

 

گل دوم توسط ترابی:

 

  Read more…

This article is copyright ©  پرسپولیس نیوز