پاسخ فردوسی پور

پاسخ فردوسی پور به تمام حواشی اخیر

پاسخ فردوسی پور به تمام حواشی اخیر

به گزارش نازشو بعد از اینکه فردوسی پور بطور رسمی از برنامه نود کنار گذاشته شد جوابیه های و مصاحبه های مختلفی از وی در فضای رسانه پخش شد که بیشتر آن ها مشخص بود کذب است و تنها پاسخ فردوسی پور به تمام مسائل که در این چند وقت پیش آمده است به خبرنگار سایت نود بوده است.

او به خبرنگار سایت نود اعلام کرد که هیچ مصاحبه با هیچ رسانه ای در چند وقت اخیر نداشته است.

تنها واکنش عادل به تمام این حواشی تا به اینجا همین صحبت های کوتاه بوده است به نظر می رسد عادل قضاوت را به مردم سپرده است و خودش می داند که مردم حق را به او می دهند برای همین نیاز به توضیح یا دفاع از خود به طب ندارد.

 

پست پیشنهادی

عکس عادل فردوسی پور ; تلخ و ناراحت کننده