پایتخت سینمایی

پایتخت سینمایی شاید برای ماه رمضان!

پایتخت سینمایی شاید برای ماه رمضان!

بعد از اینکه خبر ساخت نسخه سینمایی سریال جذاب پایتخت منتشر شد و بعد از آن استارت کار خورد شد اما خبر بد فوت خشایار الوند نویسنده خوب سریال پایتخت که در حال نوشتن نسخه سینمایی این مجموعه بود. که خبر فوت این نویسنده کشورمان کل فضای هنر ایران به شوک برد. در حالی که به گفته تهیه کننده کار نیمی از فیلمنامه سینمایی این مجموعه توسط این نویسنده خوب کشورمان نوشته شده است اما بخاطر اینکه جایگزینی نمی توانند برای این نویسنده پیدا کرد و همچنین به علت مساعد نبودن حال روحیه مجموعه بازیگران و عوامل سازنده پایتخت تصمیم گرفته شد که نسخه سینمایی عید در حال حاضر ساخته نشود.

خبر هایی درباره ساخت این مجموعه سینمایی برای ماه رمضان شنیده می شود اما عواملی از این مجموعه درباره ساخت فصل ششم پایتخت خبر دادند حال باید دید چه تصمیمی برای ساخت سری جدید از مجوعه گرفته می شود. بی شک پایتخت یکی از ارکان اصلی خود را از دست داد و بسیار سخت خواهد بود که جایگزینی در حد اندازه خشایار الوند پیدا کنند.

ما امیدواریم که شاهد ساخت فصل جدید از این مجموعه در فرصت دیگر باشیم. که انشاالله بتواند مردم ایران بازهم شاد کند.