مهاجم خارجی برای پرسپولیس

کالدرون در فکر دو مهاجم خارجی برای پرسپولیس

کالدرون در فکر دو مهاجم خارجی برای پرسپولیس

به نظر می رسد کالدرون که چند وقتی است به باشگاه تاکید کرده است که هرچه زودتر یک مهاجم خارجی جذب کند. اما الان در اندیشه جذب دو مهاجم است با کنار گذاشتن شریفی و کریمی در خط حمله کالدرون دنبال یک بازیکن بزرگسال و یک بازیکن امید در این پست که به نظر می رسد یکی از گزینه مادیبو مایگا بازیکن سرشناس اما با آمار بد در چند سال گذشته است و دیگر گزینه هم برزیلی است که احتمال جزوه سهمیه امید باشد.

گفتنی است تا پایان همین هفته تکلیف بازیکنان خط حمله پرسپولیس تهران هم کامل می شود تا کالدرون بتواند تمرینات خود را هدفمند تر دنبال کند. گفتنی است در این هفته پرسپولیس بازی های دوستانه خود را شروع کرده است و در حال خارج شدند تمرینات بدنسازی پیش فصل هستند. و با خرید یک مهاجم خارجی پرسپولیس آماده حضور قدرتمند در لیگ برتر خلیج فارس دوره نوزدهم برای دفاع از سه عنوان قهرمانی پشت سرهم خود خواهد شد.