کد بسیار مهم

کد بسیار مهم برای تمام دارندگان تلفن همراه

کد بسیار مهم برای تمام دارندگان تلفن همراه

خدمات ارزش افزوده یکی از مشکلات بزرگ مشترکان تلفن همراه است بسیار از مردم در زمینه این خدمات دارای مشکلات بسیار جدی هستند اما امروز با راهکار های جدیدی که اندیشه شده است شما می توانید به راحتی و با گرفتن کد #800* از خدمات فعال خود با خبر شوید و آن ها را لغو کنید حتما اگر دچار مشکلی در این زمینه هم نیستی این کد را برای مطمن شدن شماره گیری کنید. از نشانه عضویت در این برنامه زود تمام شدن اعتبار ، دریافت پیامک های تبلیغاتی و … است. شما با این راهکار بسیار ساده می توانید از وجود چنین خدماتی باخبر شوید و در صورت که دوست ندارید از این خدمات استفاده کنید آن را لغو کنید.

همچنین این کد بسیار مهم دستوری خدمات دیگری چون حذف تبلیغات ، تبلیغ از خط شخصی و را به شما ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند. پس حتما برای یک بار هم شده یا در بازه زمانی چند ماه یک بار این کد را شماره گیری کنید و از غیرفعال بودن این خدمات مطمن شوید. برای افرادی هم که آشنا نیستن حتما این کار را انجام دهید.