اسم دختر از آ

۱۲ اسم دختر از آ جدید و زیبا

۱۲ اسم دختر از آ جدید و زیبا

بازهم در یکی دیگر از پست های سایت تفریحی نازشو در زمینه راهنمای انتخاب نام فرزند می خواهیم اسم دختر از آ جدید و زیبا را به شما معرفی کنیم به همراه معنی های اسم ها . ما در بخش سرگرمی تلاش کردیم مطالب مختلف و متنوع را که علاقمندان زیادی دارد را برای شما منتشر کنیم و انتخاب اسم یکی از آن بحث ها است که مخصوص کسانی که در آستانه مادر و پدر شدن هستند بسیار برای آن اهمیت دارد که نامی مناسب برای فرزند خود انتخاب کند و یکی از وظایف اصلی پدر و مادر دین همین موضوع است که پدر و مادر باید نام نیک برای فرزند خود انتخاب کنند و این یکی از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند است.

1- آناهیتا 

آناهیتا نام دخترانه و باستانی است  و ریشه در نام یکی از فرشتگان اهورامزدا دراد.

2- آوینا

آوینا نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی است و به معنای دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از آو(آب) + ین نسبت + الف تانی در فرهنگ شیعه آوینا و حلما از القاب حضرت فاطمه زهرا (س) میباشد.

3- آلینا
آلینا اسم دخترانه است، معنی آلینا: (به مجاز) زیبا و سرخ روی.

4- آویسا

نام دخترانه به معنی  آب پاک و تمیز یا پاک و تمیز مانند آب ، زلال

5- آلند

اسم دخترانه کردی به معنی اولین پرتو خورشید

6- آریانا

منسوب به آریا، آریایی، نامی است که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریائی ها داده بودند، نام قدیم ایران، ]’ اراتُستن ‘ یونانی نخستین نویسنده ی خارجی است که این اسم (آریانا) را استعمال کرده و قسمتی از ایران را آریانا نامیده[ – نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریایی ها داده بودند

7- آلاله

آلاله اسم دخترانه فارسی ، گیاهی است از تیرهی آلاله‌ها، شقایق، لالهی نعمان، لالهی قرمز.

8- آنیسا

آنیسا اسم دخترانه است، معنی آنیسا: [آن در عرفان عشق و جوهر عشق + یای(ی) میانوند + سا (پسوند شباهت)]، به معنی مانند عشق(؟).

9- آیرین

اسم دختر با ریشه کردی که معنی فارسی آن آتشین است.

10- آیسو

اسم دختر زیبا با ریشه ترکی که معنی (آی =  ماه + سو = آب) 1- ماه و آب و همچنین زیبارو، با طراوت و درخشنده.

11- آینا

اسم دخترانه از آ به معنی زیبارو – همچنین در زبان های محلی به معنی آیینه ، شفاف برایش آمده است.

12- آی سا

اسم ترکی و فارسی به معنی دختری زیبا مانند ماه است.