اسم جدید پسر با معنی

11 اسم جدید پسر با معنی

11 اسم جدید پسر با معنی

در این پست سایت نازشو برای شما مخاطبان سایت 11 اسم جدید پسر با معنی را قرار دادیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد انتخاب اسم برای پدر و مادر ها بسیار اهمیت دارد و در این زمانه که بیشتر اهمیت هم پیدا کرده است و کسانی که تازه می خواهند دارای فرزند شوند از ماه قبل دغه دغه برگزیدن نامی برای فرزند خود را دارند بعضی ها عاشق نام های قدیمی و باستانی ایرانی هستند برخی دوست دارند از نام های جدید که در چند زبان معنی دارند استفاده کنند و سلیه های مختلف گرفته اسم های که با حرف اول اسم پدر یا مادر شروع شود و همه این موارد سعی شده است در این پست از سایت نازشو نیز در نظر گرفته شود.

1- فریمان

اسم پسرانه فارسی به معنی خیر اندیش و نیک اندیش می باشد و همچنین در نام یکی از بخش های استان خراسان هم می باشد.

2- فرود

اسم پسرانه ایرانی به معنی فرا رسیدن ، پایین ، سرازیری و نام یکی از شخصیت های شاهنامه ، اسم پسر سیاوش و جریره و برادر کیخسرو پادشاه کیانی

3- کیانمهر

نام فارسی پسرانه به معنای محبت و دوستی و همچنین خورشید پادشاهان و بزرگان

4- آوید

نام آوید مثل چند اسم دیگر هم برای دختر و هم پسر استفاده می شود و برای معنی آن کلمات چون داشن ، عقل آمده است و در اوستایی سه واژه آوید ، وید و ویدا هرسه به یک معنی آورده شده است.

5- یارا

اسم پسرانه زیبا و شیک امروزی که به معنی توان ، قدرت ، جسارت ، فرصت ، مجال و یار نیرومند

6- سورنا

نام پسرانه باستانی به معنی نیرومند که در تاریخ نام یکی از سرداران خوش نام اشکانی که معروف به زیبایی ، خوش رویی بود و یکی از بهترین جنگجو ها هم نیز بوده

7- سورن

نام پسرانه از س که نام فرمانده یکی از جنگ های بین سپاهیان ایران و روم بوده است.

8- آرتام

اسم پسر از آ که نام والی فریگه در زمان کوروش پاده شاه هخامنشی

9- ساوان

اسم جدید پسر با معنی ، اسم پسرانه کردی است  معنی آن که می ساید، ساینده است

10- بردیا

اسم پسر از ب که به معنی بلند متربه ، نیرومند و همچنین نام دومین پسر کوروش مخامنشی و بردار کمبوجیه بود.

11- پارسوا

اسم پسر از پ که به عنی خطه و مرز ، کنار می باشد و نام منطقه ای در غرب سرزمین ماده ها هم نیز بوده است.