اسم پسر جدید و شیک

14 اسم پسر جدید و شیک

15 اسم پسر جدید و شیک

برای شما در این مطلب وب سایت تفریحی و سرگرمی نازشو 14 اسم پسر جدید و شیک ایرانی اصیل قرار دادیم ما این اسم ها را برای شما به همراه معنی قرار دادیم و شما می توانید با کمک از آن اسم پسر آینده خود را انتخاب کنید. برگزیدن یک اسم بسیار برای پدر و مادر مهم است و این یکی از جمله مهم ترین وظایف هر پدر و مادر هم تعریف شده است. در ادامه می توانید 14 اسم پیشنهادی سایت ما برای انتخاب اسم پسر را مشاهده کنید. و همچنین می توانید اسم های پیشنهادی خود را برای ما در قسمت دیدگاه نیز قرار دهید. تا سایر دوستان بجز نام های پیشنهادی ما بتوانند از اسم هایی که شما ذکر می کنید استفاده کنند.

 1. مانی
  به معنی دانشمند معنی کمیبا هم نیز دارد. همچنین نام پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین مانوی بوده است.
 2. شامین 
  به معنی پرنده شکاری باز
 3. ساتیار
  نام پسرانه با ریشه اوستایی از نام های زرتشتی برخی آن را معادل سادیار می دانند نامی از سرداران داریوش
 4. آرسین
  اسم اصیل پسر ایرانی به معنی پسر آریایی
 5. فریان
  اسم پسر ایرانی به معنی آزاده ، آزادگی از شخصیت های شاهنامه نام فرمانروای اندلس در زمان مقدونی
 6. نیکان
  اسم پسر 
  به معنی منسوب به خوب و نیک
 7. بهراد
  به معنی بخشنده خوب یا بهتر
 8. مهربد
  نام پسر ایرانی به معنی مهربان ، دارای روشنی همچون خورشید ، با محبت
 9. آکو
  نام پسرانه به معنی قله کوه ، مکان بلند ، انسان با عظمت و مقتدر
 10. رایین
  نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
 11. رزمان
  نام پسرانه ایرانی اصیل ، که اسم یکی از سرداران دیلمیان بوده است.
 12. رهان
  یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر
 13. تیران
  یکی از نام های اصل ایرانی که نام چندین پادشاه زمان اشکانیان بوده است.
 14. شایگان
  مرد بزرگ و شایسته و شایان