15 متن تولدت مبارک مهر ماهی جانم به همسر و عشقم

از همان زمان که وارد زندگی ام شدی همه رنگ ها روشن تر شدند تو روشنایی و رنگ به زندگی من هدیه دادی تولدت مبارک مهر ماهی عزیزم ****** امروز روز مناسبیه که بهت بگم چقدر دختر مهر ماهی فوق العاده ای هستی تولدت مبارک عزیزم! برای این روز خاص و برای تک تک لحظه […]

The post 15 متن تولدت مبارک مهر ماهی جانم به همسر و عشقم appeared first on کوکا.