متن انگلیسی کوتاه - کپشن خاص کوتاه - جملات زیبای انگلیسی

16 تا از جملات زیبای انگلیسی به همراه معنی

16 تا از جملات زیبای انگلیسی به همراه معنی

همانطور که می دانید از اصلی ترین پست های وب سایت نازشو انتشار متن های کوتاه و زیبا است و در این سری برای شما 16 تا از جملات زیبای انگلیسی به همراه معنی برای شما منتشر کردیم که شما می توانید از آن ها برای استفاده در استوری ها و پست ها و همچنین پر کردن قسمت بیوگرافی برنامه مختلف استفاده کنید ما سعی کردیم جملات انگلیسی پرمفهوم را برای شما قرار دهیم.

 

God will make a way where there seems to be no way
خداوند راه می سازد درحالی که به نظر میرسد راهی وجود ندارد ♡


Smile let everyone know that today; you are a lot stronger than you were yesterday.

لبخند بزن به همه اجازه بده که بفهمن امروز تو خیلی قوی تر از چیزی که دیروز بودی هستی


If kisses were snowflakes
I’d send you a blizzard

اگر بوسه ها دانه های برف بودند،
من یخبندانی به سویت میفرستادم …


In a world where everyone wears a mask, it’s a privilege to see a soul.

در دنیایی که همه ماسک میزنن، دیدن روح مزیتی است.


A brave girl , never attaches again

یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه


Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن


A head full of fears has no space for dreaming!

ذهنی که سرشار از ترسه،
هیچ جایی برای رویا پردازی نداره!

جملات زیبای انگلیسی

متنهای زیبا و کوتاه از بزرگان


A warm smile is the universal language of kindness.

یک لبخند صمیمی، زبانی جهانیست برای نشان دادن مهربانی


Being honest with a woman is the easiest way to win her heart.

صادق بودن با یه خانوم ساده ترین راه برای فتح قلبشه.


+ A girl’s heart is as unpredictable as the autumn weather
_____________
‎قلب يه دختر مثه هواي پاييز غيرقابل پيش بينيه


A successful person with a kind heart is what we call a winning combination.

يه آدم موفق با يه قلب مهربون، چيزيه كه ما بهش ميگيم يه تركيب برنده.


The Answer of some letters are
just a breath deep

جواب بعضي حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …


Don’t keep saying “a good day will come”
Believe that all your good days are going away

هی نگید ” یه روز خوب میاد”
باور کنید که همه روزهای خوبتون داره میره


Be a good person
but don’t waste time to prove it.

آدم خوبی باش اما وقتتو برای اثباتش تلف نکن.


When you’ll shine like a diamond
You’ll see why life had to pressure on you

وقتى مثل الماس درخشیدی
ميفهمى چرا زندگى بايد
اينقدر بهت فشار مياورد