نام دخترانه فارسی

16 نام دخترانه فارسی 97

16 نام دخترانه فارسی 97

بار دیگر برای شما راهنمای انتخاب نام دخترانه فارسی را قرار دادیم. راهنمای انتخاب اسم یکی از مطالبی است که مورد توجه شما قرار گرفته است و ما هم تلاش کردیم که جدیدترین و زیباترین نام های ایرانی و فارسی را به همراه معنی قرار دهیم حدود 95 درصد از این اسم های فارسی که در سایت نازشو مشاهده می کنید برای ثبت در ثبت احوال نیز مشکلی ندارند و سعی می کنیم نام های خاص و اصیل ایرانی که در تاریخ به نیکی از این نام یاد شده است هم استفاده کنیم که نام های ایرانی اصیل در جامعه بیشتر شود بعد از اینکه چند سالی خانواده دوست داشتند اسم های ترکیبی خارجی ایرانی برای فرزندان خود بگذارند اما حال دوباره در پی انتخاب های اصیلی ایرانی هستند که ما در این کار به شما با پیشنهاد اسم ها و معنی های آن به شما کمک می کنیم.

 1. اریسا

  نام دخترانه فارسی به معنی رنگین کمان

 2. فرینا

  اسم دخترانه ایرانی به معنی با شکوه ، شکوهمند ، معنی مهربانی و بخشش هم در برخی از کتب برایش آمده است.

 3. گیتا

  اسم دخترانه پارسی به معنی گیتی ، جهان ، عالم ، نوعی آهنگ است.

 4. پرنسا

  نام دختر فارسی به معنی ستاره پروین ، دیبای منقش و لطیف و پرنیان

 5. همراز

  اسم دخترانه به معنی همدم ، همنشین و مونس

 6. گل آرا

  اسم دختر ایرانی فارسی زینت دهنده گل از شخصیت های شاهنامه به به عنوان مادر روشنک

 7. نور

  یکی دیگر از نام های دخترانه که معنی آن را هم همه می دانند.
 8. ستیا

  نام پارسی دخترانه به معنی دنیا و روزگار و همچنین بانونی نجیب و بلند مرتبه
 9. پرسان

  نام فارسی دخترونه  به معنی مثل پر و بال پرندگان و فرشتگان و همچنین دختر زیبا رو

 10. آناهید

  یکی دیگر از نام های پارسی دخترانه ایرانی که به معنی از بین برنده ناپاکی و پلیدی و نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.

 11. فرین

  اسم دختر ایرانی به معنی باشکوه ، شکوهمند و ستوده آمده است.

 12. آوین

  اسم دخترانه به معنی رنگ آب ماننده آب پاک

 13. ترانه

  اسم دختر به معنی آواز ، نغمه، سخن معمولا موزون که با موسیقی خوانده می شود.

 14. بهتا

  اسم دخترانه فارسی کسی که بهتر و خوبتر و زیباتر است معنی می دهد.

 15. آترا

  نام دختر با آ به معنی آذر ، آتشین ، آذرین و سرخ رو و زیبا هم معنی می دهد

 16. پارمین

  نام دخترانه جدید تکه یا قطعه ای از بلور و همچنین در تاریخ به عنوان نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی یاد شده است.