20 کپشن فوق العاده جذاب و کوتاه برای پست اینستاگرام!

ما نه می تونیم به دیروز برگردیم، نه کنترلی روی فردا داریم پس امروز رو زندگی کن! ****** یه وقتا به بغل ساده به هزارتا کلمه می ارزه! ****** شاید بگی دیوونه ام، ولی من عاشق دیدن شادی و موفقیت دیگرانم! ****** یه نگرش عالی، بهت یه روز عالی میده که یه ماه عالی برات […]

The post 20 کپشن فوق العاده جذاب و کوتاه برای پست اینستاگرام! appeared first on کوکا.