سپیدرود و علی کریمی

سپیدرود و علی کریمی به پایان راه رسیدند!!

سپیدرود و علی کریمی به پایان راه رسیدند!! به گزارش نازشو –  علی کریمی که لقب ناجی شهر باران را طرفداران سپیدرود به او داده بودند به علت نتایج ضعیف از مالکیت و سرمربیگری تیم سپیدرود رشت انصراف داد. بعد…