شوک بزرگ به هواداران استقلال

شوک بزرگ به هواداران استقلال در فصل نقل و انتقالات

شوک بزرگ به هواداران استقلال در فصل نقل و انتقالات در روز هایی که تیم ها همه دنبال جذب بازیکنان مد نظر خود هستند مدیران استقلال هنوز نتوانستن سرمربی جدید تیم خود را انتخاب کنند. و بنا به گفته هایی…