برنامه سه ستاره

زمان پخش برنامه سه ستاره مشخص شد.

برنامه سه ستاره به گزارش نازشو برنامه سه ستاره که از دو سال قبل استارتش توسط احسان علیخانی در تلویزیون خورد. برنامه ای است که بهترین های برنامه های تلویزیون ، بهترین ورزشکار ها ، بهترین سریال ها و  ….. را…