اصلاح شاخص کل بورس

زمان اصلاح شاخص کل بورس ایران

زمان اصلاح شاخص کل بورس ایران چند وقتی است که شاخص بورس ایران در حال اصلاح است و بسیاری از تازه وارد ها  را با یک شوک عجیب روبه رو کرده است و دائم این افراد دنبال این هستند که…