لیله الرغائب چه شبی است ؟ + تاریخ شب ارزو ها + درباره شب ارزو

تاریخچه شب آرزوها 1400 | لیله الرغائب در چه روزی قرار دارد؟  شب لیله الرغائب یا شب آرزوها اولین شب جمعه ماه رجب اسـت کـه مصادف اسـت با  14 بهمن ماه  سال هزاروچهارصد. نماز شب ارزوها 12 رکعت دارد کـه از نظر پیامبر اکرم فضایل زیادی دارد کـه باید این شب را پاس داشت . […]

نوشته لیله الرغائب چه شبی است ؟ + تاریخ شب ارزو ها + درباره شب ارزو اولین بار در تالاب. پدیدار شد.