تاریخچه موسیقی کردی در ایران

بخشی از تاریخ موسیقی ایران را موسیقی نواحی و قومی تشکیل می‌دهد. موسیقی نواحی هر منطقه بیانگر فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه است. تقریبا تمام اقوام ایرانی دارای موسیقی مخصوص به خود هستند؛ بنابراین با آشنایی با موسیقی هر منطقه می‌توان سیر تاریخی هنر موسیقی ایران را مشاهده کرد. یکی از مناطقی که […]

نوشته تاریخچه موسیقی کردی در ایران اولین بار در تالاب. پدیدار شد.