سفری به تالاب گاوخونی اصفهان

سفری به تالاب گاوخونی اصفهان، یکی از تالاب های شگفت انگیز ایران است که در جنوب شرق اصفهان وجود دارد این تالاب چندین دوره بر اثر خشک سالی رو به نابودی می رفت و در حال ناپدید شدن بود که…